Artikel heeft langere levertijd
> Start > Privacybeleid
Bescherming gegevens
Privacyverklaring

Het behoud van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij gaan daarom bij alle processen voor gegevensverwerking (bijvoorbeeld verzamelen, verwerken en verzenden) te werk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Europese en Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van welke van uw gegevens op onze website worden gevraagd, hoe deze gegevens worden gebruikt en gedeeld, hoe u inlichtingen kunt verkrijgen over de aan ons verstrekte informatie en welke beveiligingsmaatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen.


1. Wie is uw contactpersoon (verantwoordelijke) voor uw zorgen over gegevensbescherming?

Verantwoordelijke in de zin van de voorschriften voor gegevensbescherming voor alle gegevensverwerkingsprocessen die plaatsvinden op onze website is:

Opitec Nederland BV, Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoon: 072-5094771, fax: 072- 5091179, e-mail: info.nl@opitec.com

Voor vragen over gegevensbescherming en het geldend maken van de rechten van betrokkenen (zie hieronder) kunt u zich wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming:

datenschutzbeauftragter@opitec.com


2. Welke gegevens hebben wij van u nodig voor het gebruik van onze website? Welke gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens het gebruik?

Persoonlijke gegevens is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokken persoon"), zoals bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw bankgegevens en uw IP-adres.

In principe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover nodig om een functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.


Gebruiksgegevens

Bij het gebruik van onze website worden de volgende gegevens vastgelegd, waarbij het bewaren uitsluiten dient voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden, zogenaamde gebruiksgegevens:

1. Informatie uit http request header
2. Ingevoerde zoektermen
3. Clickstream van een sessie
4. Opslaan van het IP-adres bij het inloggen, checkout en bestellen; echter zonder toewijzing van datum en tijdstip; geen koppeling met de klantgegevens


De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt niet plaats.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk voor het overbrengen van de website aan de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven.

Het opslaan in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnolgiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Ons rechtmatig belang ligt ook in de verwerking van de gegevens volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van het verzamelen. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit uiterlijk na één dag het geval. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de opvragende klant niet meer mogelijk is.

Het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar namens de gebruiker.


Registratie

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registeren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden daarbij in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Een overdracht van gegevens aan derden, vindt niet plaats. De volgende gegevens worden verwerkt als onderdeel van het registratieproces:

aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, straat, huisnummer, plaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, land

Optioneel:
bedrijf/school, btw-nummer, fax, klantengroep

Op het moment van de registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

1. IP-adres van de gebruiker
2. Datum en tijd van de registratie

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6 lid 1 letter a AVG.

Als de registratie dient ter uitvoering van een contract waar de gebruiker deel van uitmaakt of de uitvoering van precontractuele maatregelen is, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6 lid1 letter b AVG.

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van het verzamelen.

Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartij op te slaan om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen.

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elke gewenst moment te annuleren. De gegevens die over u zijn opgeslagen kunt u op elk moment telefonisch laten wijzigen of verwijderen.

Als de gegevens nodig zijn om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, tenzij niet-contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen beletten.


Contactformulier


Op onze website hebben wij een contactformulier voor u opgesteld, dat u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen en ons uw verzoek toe te sturen. Wij gebruiken het contactformulier alleen om uw naam en e-mailadres te achterhalen. De opgaven van uw bedrijf/school, telefoonnummer, klantnummer, gebruikersnaam en rekeningnummer is vrijwillig.

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld.

Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen die per e-mail worden verzonden.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw verzoek te verwerken en kunnen hiervoor contact met u opnemen met behulp van de verstrekte contactgegevens. Een gebruik van deze gegevens voor reclamedoeleinden of een overdracht aan derden vindt niet plaats.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is een aanvullende juridische basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 letter b AVG.

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van het verzamelen. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beŽindigd. De conversatie wordt beŽindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendingsproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens tegen te spreken met behulp van de bovengenoemde contactgegevens. In zo?n geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.


3. Hoe worden mijn gegevens gebruikt en, indien nodig, gedeeld met derden en met welk doel zal dit worden gedaan?

De door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden, om uw bestelling in onze online winkel te verwerken en om gedrukte reclame te verzenden. Voor de verificatie van uw kredietwaardigheid gebruiken wij uw gegevens alleen als we een aanbetaling vragen bij uw bestelling, bijvoorbeeld bij het bestellen op rekening.¹

Elke doorgifte, verkoop of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt alleen plaats als de openbaarmaking vereist is voor de uitvoering van het contract of voor factureringsdoeleinden of om de vergoeding te innen of als u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Daarnaast hebben wij het recht om persoonlijke gegevens vrij te geven voor inningsdoeleinden en behouden wij ons het recht voor om te communiceren met organisaties voor bedrijfsbescherming (zoals Schufa); dit gebeurt natuurlijk alleen als de wettelijke vereisten hiervoor bestaan.


Verwerking van de betaling via Concardis

Voor de verwerking van de betaling in onze onlineshop maken wij gebruik van het betalingssysteem van de externe betalingsdienstverlenerr Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (hierna "Concardis"). Als u bijvoorbeeld wilt betalen met een creditcard of PayPal, wordt via een technische interface automatisch een verbinding tot stand gebracht met het online-betalingssysteem van Concardis. De door u opgegeven betalingsgegevens worden via een versleutelde verbinding uitsluitend voor de betaling aan Concardis doorgegeven en daar opgeslagen en verwerkt. De gegevensverwerking gebeurt ook uitsluitend voor het bovengenoemde doel van de betalingsverwerking van uw bestelling, waarbij de betalingsgegevens van Concardis mogelijk moeten worden doorgestuurd aan de door u opgegeven kredietinstelling, om het betalingsproces te starten en toe te staan. Als u PayPal als betalingsmethode kiest, leidt Concardis u via een interface direct naar PayPal; daar geeft u dan zelf toestemming voor het betalingsproces met vermelding van uw toegangsgegevens voor PayPal.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Concardis slaat uw gegevens zo lang op als nodig is voor het uitvoeren van het met u gesloten contract of als op grond van de wettelijke bewaartermijn hiervoor een verplichting ontstaat. Voor de gevallen waarin Concardis verplicht is om uw gegevens na uitvoering van het door u gesloten contract te bewaren, bijvoorbeeld op grond van boekhoudkundige watten, houdt Concardis uw gegevens alleen aan zo lang als nodig is en/of zoals vereist door de wet voor dat doel.

U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens te allen tijde ten opzichte van Concardis intrekken.


Overdracht in wettelijk verplichte gevallen

Wij wijzen erop dat we bevoegd zijn op last van de bevoegde autoriteit, in individuele gevallen, informatie te verstrekken over de gegevens voor zover die nodig zijn voor de rechtshandhaving, de veiligheid door de politie, om de wettelijke taken van de grondwettelijke beschermingsautoriteiten van de federale staat en de regeringen, de federale inlichtingendienst of het leger te vervullen of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

¹ Een algemene kredietcontrole zonder de toestemming van de persoon in kwestie is niet toegestaan! Alleen voor zover u input geeft, is uw interesse in informatie over de kredietwaardigheid van een koper van groot belang.


4. Verwijzing naar Facebook

Op onze website hebben we een koppeling naar Facebook. Verantwoordelijk voor Facebook en hun internetpublicaties is uitsluiten Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna "Facebook").

Dit gebeurt via een bijbehorend pictogram op onze website, die is voorzien van het bijbehorende logo van het social media-platform en via een bijbehorende link verborgen naar onze social media-pagina koppelt. Social plugins (zoals de Facebook "Vind ik leuk"-knop) zijn hierbij niet inbegrepen.

Door onze verwijzing naar Facebook worden geen gegevens van u naar deze dienst overgedragen. Het gaat hier om normale hyperlinks, waarover regelmatig geen gegevensoverdracht plaatsvindt. Wanneer u op de link klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar onze social media-aanwezigheid op Facebook. Er vindt alleen gegevensoverdracht plaats als u via uw gebruikersaccount bent aangemeld op de social media-dienst. Vervolgens kunt u dan inhoud van onze website direct met de social media-dienst koppelen of delen. De social media-dienst leert daardoor onder bepaalde omstandigheden, welke content u op onze website hebt bekeken.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door de social media-dienst kunt u vinden in de privacyverklaring van de dienst. Deze zijn op internet op te vragen onder Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Onder de genoemde links vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy en over uw verdere rechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door de social media-dienst.

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht aan social netwerkdiensten, omdat u door u aan te melden op de betreffende sociale netwerk-account en het volgen van elke link zelf actief wordt en zo de volgende gegevensverwerking door de betreffende sociale netwerkdienst start.

5. Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij getroffen om uw gegevens te beschermen?

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie in aangemeten omvang en adequaat te beschermen.

Onze databases worden beschermd door fysieke, technische en procedurele maatregelen die tot de toegang tot de informatie beperken tot specifiek bevoegde personen in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een firewall, om de toegang van andere netwerken te blokkeren, die met internet zijn verbonden. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, hebben toegang tot persoonlijke informatie. Onze medewerkers zijn getraind in beveiligings- en privacypraktijken.

Bij het verzamelen en verzenden van gegevens via onze websites gebruiken we de gestandaardiseerde SSL-coderingstechnologie. Persoonlijke gegevens worden als onderdeel van het bestelproces via een SSL-codering doorgegeven, te herkennen aan het slotsymbool in de browser en in de adresbalk met de toevoeging "https://".

Deel nooit uw wachtwoord voor toegang tot onze websites met derden en u moet dit wachtwoord regelmatig wijzigen. Bovendien moet u voor de toegang tot onze website niet hetzelfde wachtwoord kiezen, dat u ook voor toegang tot andere websites (e-mailaccount, online-banking enz.) gebruikt. Als u onze website hebt verlaten, moet u het afmelden bevestigen en uw browser sluiten, om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers toegang tot uw gebruikersaccount krijgen.

Bij communicatie via e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen.


6. Adverteren via e-mail (bijvoorbeeld e-mail-nieuwsbrief)

Op onze website is het mogelijk om u gratis te abonneren op een nieuwsbrief. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoermasker (voor- en achternaam, e-mailadres) aan ons doorgegeven.

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

1. IP-adres van de aanroepende computer
2. Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het aanmeldingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld.

In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen bekendmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na het aanmelden voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6 lid 1 letter a AVG.

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Het abonnement van de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker op elk gewenst moment worden opgezegd. Voor dit doel is er een bijbehorende link in elke nieuwsbrief.

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor het bewaren van de persoonlijke gegevens, die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.


7. Wanneer u onze website gebruikt, wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Wat betekent dat?

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens in de vorm van tekstuele informatie die de webserver naar uw browser verzendt. Deze worden alleen op uw harde schijf opgeslagen. Cookies kunnen alleen door de server worden gelezen, die deze eerder heeft opgeslagen en informatie ontvangen over wat u op een website hebt bekeken. Cookies zelf identificeren alleen het IP-adres van uw computer en slaan geen persoonlijke informatie op, zoals uw naam. De opgeslagen gegevens in de cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de opvragende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.
In de cookies worden daarbij de voglende gegevens opgeslagen en overgedragen:

1. Taalinstellingen
2. Artikelen in een winkelwagentje
3. Inloginformatie

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.
Op deze manier kunnen de voglende gegevens worden verzonden.

1. Ingevoerde zoektermen
2. Frequentie van het opvragen van pagina?s
3. Gebruik van websitefuncties

De gegevens die op deze manier van de gebruikers worden verzameld worden anoniem gemaakt door technische voorzorgsmaatregelen. Daardoor is een toewijzing van de gegevens aan de opvragende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

U kunt zelf beslissen of u cookies toestaat. Allereerst door uw browserinstellingen te wijzigen (meestal te vinden onder "Opties" of "Instellingen" in het menu van de browser), hebt u de keuze alle cookies te accepteren, bij het instellen geïnformeerd te worden of alle cookies te weigeren. Ook kunt u via de browser, die bij het eerste opvragen van onze pagina wordt weergegeven en verwijst naar dit privacybeleid, naar eigen keuze beslissen of u ons uw toestemming wilt geven voor het instellen van cookies of dit wilt weigeren.

Door akkoord te gaan met de banner, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat kunnen plaatsen en verwerken voor doeleinden die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken via de contactgegevens vermeld onder 1. hierboven. De wettigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming tot de intrekking blijft onaangetast.


De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 letter f AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is bij de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6 lid 1 letter a AVG.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

De gebruikersgegevens die door middel van technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Het gebruik van de analyse-cookies gebeurt om de kwaliteit van onze website en de content ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod constant optimaliseren.


Ons rechtmatig belang ligt ook in de verwerking van de persoonlijke gegevens volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en daar deze aan ons verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u het overdragen van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. We verwijderen cookies na 4 weken. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website optimaal te gebruiken.


8. Gebruik van diensten voor marketing- en analysedoeleinden

a) We maken gebruik van Google Analytics Wat betekent dat voor uw gegevens?

Google Analytics


Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse voor het gebruik van de website door u mogelijk maken (zie 7.). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google toch gekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen vallend onder de overeenkomst betreffende de Europese Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar gekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verder het gebruik van de website en het gebruik van aan internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin, die onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren

Als alternatief kan Google Analytics voorkomen dat u de browser-plugin installeert, vooral in internetbrowsers van mobiele apparaten, door op de volgende link te klikken:

Google Analytics uitschakelen

Als gevolg hiervan wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen, waardoor de toekomstige verzameling van uw gegevens voor Google Analytics bij het bezoeken van deze website wordt voorkomen.

Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert in uw browserinstellingen, dit ertoe kan leiden dat de opt-out-cookie wordt verwijderd door Google Analytics en mogelijk opnieuw door u moet worden geactiveerd.
Meer informatie over hoe Google Analytics en de servicevoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op deze dienst kunt u vinden onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder http://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/. Wij willen u er ook op wijzen dat onze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding anonymizeIP en daarom IP-adressen alleen ingekort verder worden verwerkt, om een persoonlijke referentie uit te sluiten.


b) Google AdWords conversion tracking

Op onze website maken we gebruik van de functie Google AdWords conversion tracking, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wanneer u op een AdWords-advertentie klikt, die wordt geleverd door Google, wordt er een zogenaamde cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookie is 30 dagen geldig en bevat geen persoonlijke gegevens, dus kunnen we u niet persoonlijke identificeren.

Met behulp van de conversion tracking kunnen wij en ook Google herkennen welke AdWords-advertenties u hebt aangeklikt en of u via deze advertenties naar onze website werd doorgeleid, zolang u onze webpagina bezoekt en de geldigheid van de cookie nog niet is verlopen. Wij ontvangen van Google een eigen cookie, die verschilt van cookies van andere klanten van deze Google-dienst, zodat we alleen onze cookie kunnen meten en niet alle websites van Google?s AdWords-klanten. De cookie wordt gebruikt om een eigen conversie-statistiek te genereren over klanten, die via AdWords-advertenties onze website bezoeken,

Om niet deel te nemen aan Google AdWords conversion tracking, moet u het bewaren van Google tracking-cookies via een bijbehorende instelling in uw browser uitschakelen. U wordt dan niet opgenomen in onze conversion-tracking-statistieken.

Meer informatie over AdWords conversion tracking, de details van hoe het via deze dienst wordt verwerkt en het privacybeleid van Google vindt u onder http://www.google.com/policies/technologies/ads/

De dienst wordt gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden met als doel ons aanbod aantrekkelijker te maken en u een geweldige winkelervaring te bieden. Wij nemen uw recht op privacybescherming serieus, u kunt bezwaar maken tegen alle diensten en wij informeren u vooraf over dit privacybeleid. De wettelijke basis voor de bovengenoemde handelingen van de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter f AVG.


9. Rechten van betrokkenen

Als er persoonlijke gegevens van uw orden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:


Informatie, correctie, beperking van verwerking en wissen

U hebt op elk moment het recht op gratis inzage over de gegevens die bij ons over u zijn opgeslagen, met betrekking tot hun herkomst en ontvanger en over het doel van de gegevensverwerking via onze website. Bovendien hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, verwijderen en beperken, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan.


Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om persoonlijke identificeerbare informatie te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. We kunnen dit recht vervullen door een csv-export van de klantgegevens die over u zijn verwerkt, aan te bieden.


Recht op informatie

Als u het recht op correctie, wissen of beperken van de verwerking tegenover de verantwoordelijke geldend hebt gemaakt, dan is deze verplicht, alle ontvangers, aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om via deze ontvangers te worden geïnformeerd.


Recht van bezwaar

U hebt op elk moment het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op grond van artikel 6 lid 1 letter e of letter f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke zal uw persoonlijke gegevens niet langer meer verwerken, tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op de profilering voor zover het verband houdt met degelijke direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.

Ongeacht de richtlijn 2002/58/EU hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar tegen automatische verwerking waarbij technische specificaties worden gebruikt, uit te oefenen.


Intrekking van verklaringen inzake toestemmingen inzake gegevensbescherming

Daarnaast kunt u uw gegeven toestemming intrekken met toekomstige werking via de hieronder genoemde contactgegevens.


Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,
(2) toegestaan is op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die wetgeving bevat adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissing mag echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieŽn van persoonlijke gegevens volgens artikel 9 lid 1 AVG, tenzij artikel 9 lid 2 letter a of g van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook uw rechtmatige belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een verklaring van zijn eigen positie en gehoord over de aanvechting van het besluit.


Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Niettegenstaande andere administratieve of juridische procedures, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming schendt.

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht werd ingediend, licht de klager in over de status en de resultaten van het bezwaar tot en met de mogelijkheid van een beroep in rechte op grond van artikel 78 AVG.


10. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Informeer uzelf regelmatig via deze pagina over eventuele wijzigingen in dit privacybeleid.